Lithuanian verbs

Random verbs
Verb Test
 
važinėti • važinėja • važinėjo
to drive around

more…